"Lidé zapomněli na tuto pravdu, řekla liška, ale ty na ni nesmíš zapomenout. Zůstáváš navždy odpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi odpovědný za svou růži....
Jsem odpovědný za svou růži..., opakoval si malý princ, aby si to zapamatoval.“
   /Antoine de Saint-Exupéry/
Podmínky pro prodej koťat:

Slovy srozumitelnějšími můžeme shrnout takto:
Plánujeme každé krytí kočičky s ohledem na chovný řád, na její zdraví a na četnost, náročnost a velikost jejích minulých vrhů. Koťátka od nás odcházejí do nových domovů nejméně ve věku 13ti týdnů, řádně očkována /v souladu s obdobím, kdy odcházejí k novému majiteli/ a odčervena, do chovu i čipována. Při prodeji je podepsána  smlouva. Koťátka mají vystaven PP a jsou registrována u FIFe, a to bez rozdílu, zda jsou do "chovné, či mazlící stanice". Koťátka bez PP NECHOVÁME. /Toto při dodržení chovatelských předpisů ani NELZE./- každé kotě, pocházející z kvalitní a řádné chov.stanice, má PP.
Koťátka vyrůstají v domácím a láskyplném prostředí, jsou plně socializována, naučena hygieně, jsou zkrátka vymazlená,ale při tom vychovaná a není nám jedno do jakých podmínek odcházejí a proto si vymiňujeme možnost případné návštěvy a budeme rádi, pokud s námi noví majitelé zůstanou v kontaktu, budou nás informovat, jak naši potomci prospívají a pošlou i nějaké fotografie. Protože sami nepřistupujeme k našemu chovu jako ke zlatokopeckému zdroji financí, očekáváme totéž od případných zájemců a doufáme, že ti, kteří si myslí, že si pořídí kotě do chovu především pro výdělek, se nám raději vyhnou.

Nerozlišujeme v přístupu při chovu mezi mazlíky a výstavními jedinci, všichni mají stejné podmínky ke zdravému a láskyplnému vývoji./očkování, výživa, strava, socializace, osobní zájem, či případná veterinární péče/
Tím, že od nás kotě odejde do nového domova, se za ním nezavírají naše dveře navždy. Bude-li to v našich silách, rádi poradíme, pomůžeme a také se od vás dozvíme něco nového..

Na "mazla":

Do chovu a na výstavy: /chovatelský řád /

 • Kotě, které se prodává "na mazlíka" neboli bez výstavních ambic může mít vadu, pro kterou je vyřazeno z dalšího chovu. /Jedná se o vadu, která je exteriérová, nejčastěji nežádoucí skvrny v odznacích, či tzv. krátké a nebo chybějící ponožky./
 • Cena za kotě je určena dle závažnosti exteriérové vady /zálomek, různé flíčky v zabarvení, ponožky, šporničky, nedokonalosti v typu-dlouhý stop, úzké lícní kosti, vysoké uši atd../
 • Ve smlouvě na takové kotě je doporučena kastrace a důvod vyřazení z chovu.
 • Vyžadujeme opravdový zájem o kotě, správnou a pečlivou péči o zdraví i správný vývoj kotěte.
 • Majitel se zavazuje kočičku, či kocoura v příslušném věku /1rok a více, neurčí-li veterinář dříve/ vykastrovat a zaslat potvrzení o provedení kastrace.
 • Je nepřípustné obchodovat s potomky bez PP od jedince určeného ke kastraci.
 • Pochopitelně, že i s kastrátem se lze účastnit výstav v dané kategorii.
 • vyžadujeme kontakt s budoucím majitelem
 • Nový majitel se zavazuje, že kotě nebude nikdy v budoucnu zneužito pro množení a další odchovy a prodej koťat bez PP. V případě porušení tohoto bodu si vyhrazujeme právo kotě bez nároku na náhradu novému majiteli odebrat a případně dále naúčtovat dorovnání rozdílu v ceně kočky pro chov a nový majitel svým podpisem stvrzuje, že s tímto bez výhrad souhlasí.

  .................................
  podpis odběratele kotěte
 • V případě prodeje do chovu je cena stanovena individuelně, podle kvality toho kterého jedince.
 • Vyžadujeme skutečný zájem o kotě a o plemeno, které bude budoucí majitel svým zvířetem reprezentovat a propagovat.
 • Pro budoucího majitele je samozřejmá pomoc a porada naší chovné stanice
 • Upřednostňujeme zájemce, kteří už mají s chovem koček nějakou zkušenost./Nemáte-li s kočičkami vůbec žádné zkušenosti, je třeba vstřebat nejprve mnoho informací atd. a teprve potom se vrhat do chovu./
 • Zakoupením kotěte do chovu se budoucí majitel zavazuje dodržovat chovný řád a zejména dbát o zdraví jedince pečlivým rozvrhem krytí.
 • Kotě, prodané do chovu je pro další reprodukci třeba uchovnit a dodržovat předpisy chov. řádu.
 • Chovný řád povoluje max. 3 vrhy koťat během 24měsícůa předpokládáme, že pokud bude vrh vícečetný /4 a více koťat/, citlivě se frekvence krytí přizpůsobí tak, aby kočka nebyla nadměrně zatěžována a vysilována. 6ti a vícečetné potomstvo se musí neprodleně hlásit na plemennou knihu.Taktéž potraty a porody mrtvých koťat mají být nahlašovány.
 • Samozřejmě lze zájem o chovného jedince diskutovat s předstihem, zejména v případě zájmu o určitou konkrétní barevnou varietu a pohlaví.
 • V případě zakoupení chovné kočičky je základním předpokladem kromě regulovaného a plánovaného krytí také následná péče o její zdraví a potomky.
 • Upozorňujeme, že chovatelský řád předepisuje prodej koťat až ve věku 13týdnů a do té doby by měla být koťata v péči matky /pokud to její zdravotní stav umožňuje a ta POCHOPITELNĚ v tu dobu nemá být připuštěna k dalšímu nakrytí !/
 • Do jednoho chovu pochopitelně neprodáváme sourozence, respektive bratra a sestru jako chovný pár, kvůli možnému vzniku genetických vad při krytí pokrevních příbuzných.
 • vyžadujeme kontakt s budoucím majitelem
 • Odběratel kotěte do chovu se zavazuje splnit veškeré potřebné náležitosti, které se k chovnému zvířeti vyžadují /členství v ZO SCHK, absolvování výstavy koček, za účelem získání přechodné, rsp. trvalé chovnosti, zřízení ch. stanice a dodržování stanov a řádů  SCHK.

  .......................
  podpis odběratele kotěte

smlouva při předání kotěte

nemůžete se rozhodnout, zdali chovat a nebo ne, zdali kluka, či holku?..pak tedy několik  rad pro Vás..:
V tomto případě používáme výraz "chovné kotě" jako kotě do chovu a "mazlík", jako kotě pouze na mazlení, nikoli do chovu.

kotě, které je pořízeno na mazlíka:

*bude mít PP
*MUSÍ být ve věku cca12 měsíců kastrováno.
*Nemáte možnost po případném rozhodnutí, že byste chtěli koťátka a třeba se věnovat chovatelství, toto realizovat.

kotě, které je pořízeno do chovu:
*bude mít PP
*nemusíte se rozhodnout HNED při koupi kotěte, zdali budete chovat. /Informace o tom, co vás čeká, pokud se chovat rozhodnete, pochopitelně poskytneme/
*nemusíte kastrovat, u kocourka počítejte se značkováním,ale pozor, toto se týká i některých kočiček.
*Je to převažující menšina,ale najdou se i holčičky, které v době silné říje "občůrávají".
*V době říje kočičky volají kocourky a tyto hlasité projevy nemůžete kočičce vyčítat, ani ji nějak odnaučit. Je to naprosto přirozené a pudové chování.
*Kocourci volají kočičky jak se jim zlíbí :-).
*Kotě, které je zakoupeno jako chovné, MUŽE být do budoucna kastrováno a být mazlíkem.
*Pokud se rozhodnete po nějaké době, kdy kotě dospívá, že nechcete chovat, můžete kočičku/kocourka vykastrovat.Je správné o tomto informovat původního chovatele, odkud jedinec pochází.

Kluk:
*Pro chovného kocourka bude zapotřebí mít více prostoru, musíte počítat se značkováním/různí chovatelé toto řeší různě/.
*Na mazlíčka -
kocourci jsou po kastraci všeobecně mazlivější
*Kastrace kocourka a rekonvalescence  po ní je méně náročná /..a levnější/.
*Kocourek bývá o něco větší, než kočička.

Holka:
*Chovná kočička neznačkuje, ale může se stát, že při silné říji některá kočička výjimečně značkovat bude.
*V době říje bude hlasitě volat kocourka
*Kastrace kočičky a rekonvalescence po ní je náročnější, než u kluka /..a dražší/.
*Kočička bývá o něco menší, než kocourek.

Máte-li pocit, že holka bude mazlivější než kluk, protože kluk je rebel a nebo odtažitý a holčička je prostě milá slečna, nenechte se mýlit.Tak jako u lidí, i u koťat záleží na povaze jednotlivců, nezávisle na pohlaví. Po kastraci bývá mazlivější kluk,ale opravdu je to otázka konkrétní povahy.

Kotě s PP a nebo bez PP   ???Otázka rozhodně nestojí tak, jak je položena.
V naší, ale ani v žádné další seriozní chovatelské stanici kotě bezPP a nebo od rodičů bez PP nekoupíte.
více čtěte
zde...

Pokud chcete mít jistotu, že Vaše kotě pochází od dobrého chovatele, doporučujeme zaměřit se na několik podrobností a pak si udělat úsudek.Dobří chovatelé se jimi nejen nazývají,ale také podle toho jednají. Například v souladu s chovným řádem dodržují své povinnosti, protože pravidla zde daná mají svůj opodstatněný význam. Pokud chovatel vlastní jen jeden chovný pár, nedopustí přetěžování kočičky stálým neplánovaným krytím několikrát do roka. Obzvláště u vícečetných porodů.Bylo by to nešetrné a především nezodpovědné vůči kočce - matce i jejím potomkům /následně tak, samozřejmě, i k budoucím majitelům koťátek/.
Chovný řád povoluje 2 vrhy živých koťat v 1 roce, zákon stanoví max.3 vrhy za 24 měsíců !
Pokud má kočička 15 a více koťat v jednom roce /navíc třeba opakovaně/, není zde předpoklad zdravého odchovu, protože matka takových koťat je oslabená a to se podepisuje i na jejích potomcích /a třeba ne hned, ale až v budoucnosti, kdy kotě může být v dospělosti náchylnější k různým onemocněním/.
Ti, kdo nemají žádnou zkušenost s importem chovných koček z ciziny k nám netuší, jak složité je někdy dovézt kteří se snaží dovézt k nám do Čech kvalitní kočičky a oživit tak zdejší chovnou základnu. Pochopitelně, že pokud se jedná o plemeno, které je spíše méně rozšířené, chovatelé o sobě většinou mají přehled a velice snadno se roznese, jak se v které zemi někteří chovatelé o své kočky a chovy starají. Někteří zahraniční prodejci trvají dokonce na tom, že kočka, která je od nich zakoupena, bude krytá max. 1x ročně. A vyžadují i další opatření a na svého potomka "stále dozírají". Je možné, že kotě, které importujete bude mít omezení, kam a za jakých podmínek od něj smíte a nesmíte prodávat koťata. Je to pochopitelné opatření, které chrání kočičku. A přestože se nás u nás chovatelská základna Birem docela rozšiřuje, mají nás v zahraničí stále "jako na dlani"..

Doporučujeme proto při zamýšlené koupi koťátka ptát se i na to, kolikátý je vrh kotěte, z kterého pochází jedinec, o jehož koupi uvažujete, jaké má jeho matka časové odstupy mezi jednotlivými vrhy, jak je stará a kdo jsou oba jeho rodiče! /pokud chovatel kočičku nakrývá vícekrát, než je doporučeno a navíc se jedná o vícečetné vrhy, může na tom být 5tiletá kočka zdravotně a kondičně hůř, než 10tiletá. U kocourů není striktně stanovena horní věková hranice krytí, podstatnější je její zdrav. stav a kondice/ U koček je hranice 8 let,ale opět je třeba zohlednit zdravotní stav a kondici.

Neméně důležitý je i skutečný původ koťat! Možná někde v inzerci narazíte na nabídku koťat toho kterého plemene bez PP /nejen Birmy/, pak je dobré těm z vás, kteří nemají pojem o tom co to znamená, vysvětlit, že se nejedná o levnější variantu daného plemene, ale o křížence, kterého už za to které plemeno považovat nelze. Chovatel je vázán řádem a ten mu zakazuje prodej koťat bez PP. Každé kotě z chovatelské stanice je tak evidováno v plemenné knize a má svůj PP. To, o co zájemcům běží, přiznejme si, není kotě bez PP, ale kotě zakoupené co nejlevněji. Pak je důležité si uvědomit, zda chcete jakoukoliv kočičku a nebo vám jde o určité plemeno. Pokud se vás týká ten druhý případ, hledejte své vyvolené kotě JEDINĚ u chovatele. Kotě odkudkoliv jinud vám nemůže zaručit, že z něj vyroste to, co jste chtěli. "Slevu" můžete získat, pokud si nekoupíte kotě do chovu, ale na mazlíka. I tak k němu dostanete PP. A také smlouvu, ve které se zavážete ke kastraci daného kotěte a k tomu, že na něm nebudete "páchat" žádné odchovy.

Pokud vám jde pouze o pořízení jakéhokoliv kočičího mazlíčka a je vám jedno, jak bude vypadat, jaké bude mít zabarvení, tvar hlavy a podobně, pak je určitě vhodné se zamyslet i nad tím, zdali není v útulku někde opuštěný, mazlík, který právě čeká na vás:-) /někdy to bývají i docela malá koťátka/ a jistě se stane stejně milovaným členem rodiny, jako kočina s PP a nějaké další povídání na toto téma najdete v sekci "péče o kočku-příchod kotěte do nového domova". Zároveň tím uděláte dobrý skutek a pomůžete jednomu čí více "bezdomovcům"..

Nebývá zvykem na internetu uvádět cenu za koťátka, také je pouze přes internet v žádném případě neprodáme. /Viz.podmínky prodeje./, ale pro Vaši informaci, která může být pro rozhodnutí o pořízení koťátka podstatná, uvádíme orientační cenové rozpětí za koťátka:

u chovných koťátek:

*chov 20000,-Kč a více
*chov a výstavy 25000,-  a více
*TOP kvalita 28000,- a více

/cena vč.čipu a europasu/
u mazlíků:

*
mazel 8-10 000,- a více /dle věku, pohlaví a dalších kritérií/
*výstavní mazel  12-14 000,- a více

/možnost očipování dle dohody/
u mladých kastrátů, starších kastrátů - mazlíčků:

*
už od 3000 - 5000,-


 

..možnost platit v eurech v aktuálním kurzu..

***********************************************************************
Každé koťátko je jiné, cena je orientační a liší se dle okolností  v závislosti na pohlaví, stáří, chovnosti, barevné varietě, pravidelnosti ponožek, tvaru hlavy, kvality typu a podobně..
Koťátka odchováváme s plnou péčí a na jejich prodej nespěcháme, některá si necháváme doma záměrně déle, čekáme a sledujeme, jak vyrůstají v typu a jak se postupně dobarvují.., přesto se může stát, že některé změny, zejména v  odznacích /výběžky, fleky../ se ukáží až v pozdějším věku, zejména u želvovinového zabarvení.
Minimální stáří k odběru je 13 týdnů.Výjimka jsou koťátka cestující do zahraničí, kde je třeba,aby vycestovaly do 3 měsíců věku bez  vakcinace vztekliny a nebo až 1 měsíc po vakcinaci vztekliny.
Koťátka neprodáváme na splátky a očekáváme oboustrannou serióznost při jednání..

Kotě s PP a nebo bez PP   ???Otázka rozhodně nestojí tak, jak je položena.
V naší, ale ani v žádné další seriozní chovatelské stanici kotě bezPP a nebo od rodičů bez PP nekoupíte.
více čtěte zde...

Prosíme, při úvaze o pořízení koťátka myslete na toho tvorečka, který s vámi bude sdílet domov. Nejedná se o hračku, je to živý tvor a tak je pro nás priorita, aby byl jeho domov láskyplný a pohodový. Pokud máte malé děti, promyslete, zdali není lépe počkat, až povyrostou a pochopí, že kočička není věc, ani hračka. Birma je mírné a klidné plemeno, které miluje láskyplné soužití, nepatří k povahám, kdy kočka škrábe, prská a kouše, aby si zjednala "pořádek", pokud jí někdo ubližuje. Zbrklé, či nezvladatelné dítko jí snadno ublíží..
Dalším důvodem k zamyšlení je cokoli, co by mohlo zapříčinit návrat kotěte zpět k chovateli /stěhování, malé prostory,..atd./ Může to být pro koťátko opravdu stresující záležitost.

P ř i s t u p u j t e,  p r o s í m,  k pořízení miláčka nejvýše  z o d p o v ě d n ě .
Lidé zapomněli na tuto pravdu, řekla liška, ale ty na ni nesmíš zapomenout. Zůstáváš navždy odpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi odpovědný za svou růži....
Jsem odpovědný za svou růži..., opakoval si malý princ, aby si to zapamatoval.“
   /Antoine de Saint-Exupéry/

 

Zpět na úvodní stranu